Καμπύλη 90° μονού τοιχώματος inox Φ200

Καμπύλη 90° μονού τοιχώματος inox Φ200. Κατασκευή από ανοξείδωτη αντιμαγνητική λαμαρίνα AISI 304
Κανένα σετ εικόνων